TNT Band


حتـی تصـور یـه سـفر بـدون موسـیقی مناسـب بـی معناسـت! حـالا کـه قصدشـو کـردی سـفر کنـی بـه پشـت دروازه هـای ادراک، چـی گـوش کنیـم؟ یــه راهــش اینــه کلــی آهنــگای محبوبتــو بــرداری و بریــم، امــا منــم یــه پیشـنهاد دارم، بیـا بـه یـه گـروه موسـیقی کاردرسـت کـه ریتمشـون آدمـو زنــده مــی‌کنــه همســفر بشــویم و چــه کارناوالــی بشــه ایــن ســفر! کلــی بداهـه، کلـی ریتـم کـه تـوی یـک »آن« شـکل مـی گیـره و هـر چیـزی کـه می‌شنوی پرداختۀ همون لحظه و همون هنرمندای فوق العادس!

Title

Title

Title

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، بازار بزرگ میرداماد، طبقه چهارم اداری    تلفن تماس: 02188880831

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه متعلق به شرکت صنایع سحر چین سلامت می‌باشد.